Lưu trữ thẻ: tủy răng

CHỮA TRỊ TỦY RĂNG

Điều trị tủy là một thủ thuật điều trị nhằm bảo tồn răng, khi răng có tổn thương về tủy mà không thể tự phục hồi hay điều trị phục hồi được – Viêm tủy cấp.– Viêm tủy mạn.– Hoại tử tủy.– Tổn thương lộ tủy.– Bệnh lí vùng quanh chóp. – Răng có mô […]