CẤY GHÉP IMPLANT CHIA LÀM 2 GIAI ĐOẠN

Giai đoạn 1: Cấy ghép chân Implant Titan vào xương hàm (thanh toán phí chân Implant)
Giai đoạn 2: Gắn Abutment và làm răng sứ trên Implant (thanh toán phần abutment và chọn 1 trong các loại răng trên Implant)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ