Lưu trữ Danh mục: BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

Bảng giá răng sứ

Hiện nay có 3 loại răng sứ chính đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Giá trồng răng sứ của từng loại sẽ có mức chênh lệch nhất định và có sự khác biệt giữa các nha khoa bọc răng sứ.Các loại răng sứ chính hiện nay Răng sứ kim loại có phần […]