Lưu trữ Danh mục: DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Kỹ thuật Implant All-On-4 và All-On-6

Cấy ghép Implant All On 4 & All On 6 thường chỉ thực hiện khi mức độ tiêu xương hàm quá nhiều mà không tiến hành cấy thêm xương được mà thôi. Có nên cấy ghép Implant All On 4 và On All 6hay không? Là điều thắc mắc của nhiều người khi muốn lựa […]